polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 981

Readers on-line: 177

Total number of users since Apr 1, 2008: 4194184

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of40 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szlachta zagrodowa w Polsce południowo-wschodniej : materiały do bibliografii [3211]
 2. Rocznik Sanocki, 1988 [3012]
 3. Rocznik Sanocki, 1967 [2578]
 4. Metryka Józefińska, cyrkuł sanocki-inwentarz XV [2521]
 5. Rocznik Sanocki, 1963 [2476]
 6. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku : z mapą [2435]
 7. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie [2244]
 8. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848 = Chronique des calamites elementaires en Galicie de 1772 a 1848 : (z wykresami) [2142]
 9. Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. [1917]
 10. Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu) [1736]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911 [1678]
 12. Rocznik Sanocki, 1971 [1228]
 13. Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i "ucrainica" na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie : przewodnik po zbiorach [1173]
 14. Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej: z ilustracjami i 2 mapami [1170]
 15. Spis urzędników i funkcjonariuszów niższych władz administracji ogólnej Województwa Lwowskiego według stanu z dnia 31 grudnia 1930 r. [1002]
 16. Rocznik Sanocki, 1979 [955]
 17. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru : (historja powiatu turczańskiego) [941]
 18. Schematismus univversi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro anno domini MDCCCXXVIII [895]
 19. Rusini : zarys etnografij Rusi [882]
 20. Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski [851]
 21. Rocznik Sanocki, 1995 [836]
 22. Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 [787]
 23. Rocznik Sanocki, 1980 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka [762]
 24. Wędrówki rodzin szlacheckich : karta z dziejów szlachty halickiej [758]
 25. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów : monografia historyczna [752]