polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 981

Readers on-line: 6

Total number of users since Apr 1, 2008: 3538124

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of40 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szlachta zagrodowa w Polsce południowo-wschodniej : materiały do bibliografii [3184]
 2. Rocznik Sanocki, 1988 [2953]
 3. Metryka Józefińska, cyrkuł sanocki-inwentarz XV [2497]
 4. Rocznik Sanocki, 1967 [2455]
 5. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku : z mapą [2411]
 6. Rocznik Sanocki, 1963 [2398]
 7. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie [2207]
 8. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848 = Chronique des calamites elementaires en Galicie de 1772 a 1848 : (z wykresami) [2116]
 9. Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. [1913]
 10. Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu) [1715]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911 [1670]
 12. Rocznik Sanocki, 1971 [1171]
 13. Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i "ucrainica" na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie : przewodnik po zbiorach [1170]
 14. Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej: z ilustracjami i 2 mapami [1168]
 15. Spis urzędników i funkcjonariuszów niższych władz administracji ogólnej Województwa Lwowskiego według stanu z dnia 31 grudnia 1930 r. [963]
 16. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru : (historja powiatu turczańskiego) [929]
 17. Rocznik Sanocki, 1979 [918]
 18. Schematismus univversi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro anno domini MDCCCXXVIII [879]
 19. Rusini : zarys etnografij Rusi [877]
 20. Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski [845]
 21. Rocznik Sanocki, 1995 [797]
 22. Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 [783]
 23. Wędrówki rodzin szlacheckich : karta z dziejów szlachty halickiej [755]
 24. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów : monografia historyczna [746]
 25. Rocznik Sanocki, 1980 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka [746]