polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 979

Readers on-line: 3

Total number of users since Apr 1, 2008: 3143084

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of40 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szlachta zagrodowa w Polsce południowo-wschodniej : materiały do bibliografii [3146]
 2. Rocznik Sanocki, 1988 [2542]
 3. Metryka Józefińska, cyrkuł sanocki-inwentarz XV [2401]
 4. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku : z mapą [2377]
 5. Rocznik Sanocki, 1967 [2326]
 6. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie [2147]
 7. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848 = Chronique des calamites elementaires en Galicie de 1772 a 1848 : (z wykresami) [2085]
 8. Rocznik Sanocki, 1963 [2070]
 9. Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. [1897]
 10. Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu) [1693]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911 [1658]
 12. Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i "ucrainica" na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie : przewodnik po zbiorach [1164]
 13. Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej: z ilustracjami i 2 mapami [1158]
 14. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru : (historja powiatu turczańskiego) [899]
 15. Spis urzędników i funkcjonariuszów niższych władz administracji ogólnej Województwa Lwowskiego według stanu z dnia 31 grudnia 1930 r. [891]
 16. Rusini : zarys etnografij Rusi [871]
 17. Rocznik Sanocki, 1979 [870]
 18. Schematismus univversi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro anno domini MDCCCXXVIII [861]
 19. Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski [835]
 20. Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 [770]
 21. Wędrówki rodzin szlacheckich : karta z dziejów szlachty halickiej [745]
 22. Rocznik Sanocki, 1995 [743]
 23. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów : monografia historyczna [735]
 24. Rocznik Sanocki, 1971 [719]
 25. Rocznik Sanocki, 1980 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka [685]