polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 981

Readers on-line: 6

Total number of users since Apr 1, 2008: 3455750

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Szlachta zagrodowa w Polsce południowo-wschodniej : materiały do bibliografii [3166]
 2. Rocznik Sanocki, 1988 [2585]
 3. Metryka Józefińska, cyrkuł sanocki-inwentarz XV [2468]
 4. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku : z mapą [2393]
 5. Rocznik Sanocki, 1967 [2391]
 6. Rocznik Sanocki, 1963 [2354]
 7. Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie [2166]
 8. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848 = Chronique des calamites elementaires en Galicie de 1772 a 1848 : (z wykresami) [2103]
 9. Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX w. [1906]
 10. Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu) [1705]
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911 [1666]
 12. Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i "ucrainica" na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie : przewodnik po zbiorach [1167]
 13. Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej: z ilustracjami i 2 mapami [1161]
 14. Rocznik Sanocki, 1971 [1143]
 15. Spis urzędników i funkcjonariuszów niższych władz administracji ogólnej Województwa Lwowskiego według stanu z dnia 31 grudnia 1930 r. [926]
 16. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru : (historja powiatu turczańskiego) [915]
 17. Rocznik Sanocki, 1979 [900]
 18. Rusini : zarys etnografij Rusi [872]
 19. Schematismus univversi venerabilis cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis pro anno domini MDCCCXXVIII [867]
 20. Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski [838]
 21. Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558 [778]
 22. Rocznik Sanocki, 1995 [772]
 23. Wędrówki rodzin szlacheckich : karta z dziejów szlachty halickiej [747]
 24. Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów : monografia historyczna [737]
 25. Rocznik Sanocki, 1980 : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka [730]