Title:

Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i "ucrainica" na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie : przewodnik po zbiorach

Subject and Keywords:

Ziemia Sanocka ; Schneider, Antoni ; Czołowski, Aleksander

Subject:

Ucrainica - zbiory - Polska ; Polonica - zbiory - Ukraina ; Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka (Lwów) - zbiory - informator ; Biblioteka Muzeum Historycznego (Sanok) - zbiory - informator ; Biblioteka Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) - zbiory - informator

Description:

Puchała Leszek, Wstęp; Hołowata Larysa, ZbioryLwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka NAN Ukrainy: historia, stan dzisiejszy i znaczenie dla badaczy dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny i Sanocczyzny; Puchała Leszek, Kolekcja Antoniego Schneidra w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka; Puchała Leszek, Czasopisma wychodzące na Podkarpaciu w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka we Lwowie; Lipelt Robert, Materiały źródłowe do dziejów Ziemi Sanockiej w Oddziale Rękopisów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka (zbiór Aleksandra Czołowskiego); Lipelt Robert, Lustracja starostwa sanockiego z 1765 roku; Dmitrzak Izabella, Bibliografia ucrainiców w zbiorach bibliotek sanockich

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Contributor:

Puchała, Leszek. Red.

Date:

2006

Place of publishing:

Sanok

Resource Type:

książka

Source:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

Rights Management:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku