Kolekcja

Metryka Józefińska (1773, 1776, 1785-1793)

Rys historyczny:

"Pierwszy kataster gruntowy w Galicji, powstały w latach 1785-1788 na podstawie patentu cesarza austriackiego Józefa II z 12 kwietnia 1785 roku. Składają się na niego materiały opisowe (tzw. operaty), sporządzone dla każdej miejscowości w Galicji. Metryki były pierwszymi gruntowymi katastrami w Galicji, zaprowadzonymi przez władze austriackie w celach ewidencyjnych. Były one podstawą wymiaru podatku gruntowego, a także źródłem informacji o dochodach ludności, jej liczbie i podziałach społecznych. Inwentaryzacja i wycena ziemi były zlecane komisjom lokalnym, których działalność nadzorowały podkomisje urbarialne przy każdym okręgu. Akta katastrów gruntowych, znane w literaturze historycznej pod nazwą Metryki, są traktowane jako odrębny zespół akt a nie jako część składowa urzędu, który je wytworzył.

Zawartość zespołu:

Księgi pomiarowe (metryczne) zawierające opis wszystkich posiadłości (imię i nazwisko właściciela gruntu, obszar i klasyfikacja posiadłości, określenie dochodów z niej uzyskiwanych, opis gminy, protokół demarkacji, wycena gruntów jako podstawy dla opodatkowania, podanie wydajności i stopnia wykorzystania gruntu, dane dotyczące jakości gleby, systemu zasiewów, struktury i normy zasiewu). Akta katastru domowego (opis i klasyfikacja budynków). Akta związane z przygotowaniem reformy urbarialnej(1789-1793), dokonane na podstawie katastru józefińskiego. Pojedyncze dokumenty skarbowe z okresu wcześniejszego (1773, 1776). Księgi generalne spichlerzy gromadzkich (1789-1793)."***

*** Tekst cytowany bezpośrednio z następującej publikacji:

Krochmal A., NDAP, PKAU, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie, Warszawa 2005, s. 159-160.

Miejscowości z Metryki Józefińskiej, które posiadamy w naszych zasobach, podane w kolejności alfabetycznej:

 • Bannica
 • Bażanówka
 • Besko
 • Bykowce, Dolina
 • Darów
 • Dąbrówka Polska
 • Dąbrówka Ruska
 • Długie
 • Dobra
 • Dołżyca
 • Hłomcza
 • Hołuczków
 • Kalnica
 • Kamienne, Płonne
 • Karlików
 • Komańcza
 • Kostarowce
 • Kreców, Lachawa
 • Kulaszne
 • Liszna
 • Łopusznica, Łopuszanka
 • Łukowe
 • Łupków
 • Maniów, Szczerbanówka
 • Marowce, Dudyńce
 • Miasto Bukowsko
 • Międzybródź
 • Mików, Duszatyn
 • Mokre
 • Morochów, Zawadka
 • Nagórzany
 • Olchowa, Tarnawa Górna i Dolna
 • Pielnia, Jędruszkowce
 • Wielopole
 • Wisłok Wielki
 • Wola Michowa
 • Wola Piotrowa
 • Wysoczany, Kożuszne
 • Zabłotce
 • Zahutyń
 • Załuż, Wujskie
 • Zarszyn
 • Zasław
 • Zbosika
 • Zubeńsko

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji