Object structure

Title:

Rocznik Sanocki, 1963

Subject and Keywords:

Ziemia Sanocka

Description:

Bętkowski Walerian, Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec, Kiryk Feliks, Zarys dziejów Bukowska do roku 1795, Przystasz Mieczysław, Rozwój gospodarczy powiatu sanockiego, Codello Aleksander, Rok 1848 w Sanockiem (notatki po prof. Miękiszu), Filipczak Bronisław, Ze wspomnień (napisał Wojciech Sołtys), Makuch Stefan, Z dziejów ruchu rewolucyjnego w powiecie sanockim (wspomnienia), Makuch Stefan, O początkach rozwoju idei socjalistycznej w Galicji, Soltys Wojciech, Zając Edward, Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym, Stachowicz Józef, 160 lat walki chłopów i mieszczan jaćmierskich ze dworem, Bandurka Zofia, Współczesne zdobycze oświatowo-kulturalne Sanoczyzny na tle stosunków oświatowych w dobie rozbiorów i w okresie międzywojennym, Ślączka Roman, Reaktywowanie gimnazjum w Sanoku po drugiej wojnie światowej, Zaleska Jadwiga, Karol Pollak - drukarz sanocki i dzieje jego drukarni w Sanoku, Bętkowski Walerian, Osobliwości przyrody w powiecie sanockim, Ślączka Andrzej, Budowa geologiczna Ziemi Sanockiej, Gajewski Benedykt, Dawny obrzęd weselny w Domaradzu, Ciałowicz Kazimierz, Wincenty Pol w Kalnicy

Publisher:

Wydawnictwo Literackie

Date:

1963

Place of publishing:

Kraków

Resource Type:

czasopismo

Source:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

Language:

pol

Rights Management:

Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka