Object structure

Title:

80. Stefan Zabielski. 5 III 1919

Subject and Keywords:

Wiktorowie (ród)

Description:

Wymiary: 65x98 mm ; Stefan Zabielski (1887-1940) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyjęty w szeregi Wojska Polskiego i przydzielony do 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, który wsławił się walkami w wojnie polsko-bolszewickiej. Po ukończeniu I Kursu Normalnego Wyższej Szkoły Wojennej skierowany do oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej, gdzie w latach 1923-1924 piastował stanowisko szefa Wydziału Ogólnego, gdzie jego przełożonym był gen. Tadeusz Kutrzeba. W 1922 roku zweryfikowany w stopniu podpułkownika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku. Następnie pełnił służbę w Oddziale V Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie i w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie na stanowisku zastępcy dowódcy pułku. W 1929 roku od marca do grudnia zajmował stanowisko szefa sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu, po czym został przeniesiony do Okręgu Korpusu nr I w Warszawie. 31 października 1931 roku przeniesiony w stan spoczynku. Podczas kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940 roku w ramach zbrodni katyńskiej przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i pogrzebany w Piatuchatkach, gdzie od 17 czerwca 2000 roku znajduje się Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na generała brygady 5 października 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Awans ogłoszony został 9 listopada 2007 roku w Warszawie w trakcie uroczystości poświęconej zbrodni katyńskiej.

Resource Type:

rycina

Format:

application/pdf

Source:

Album I (Chyrów, Cisna, Kraków, Krzemienna, Lublin, Orońsk, Rychwałd, Włodzimierz Wołyński, Załuż) : 1884-1936

Language:

pol.

Coverage:

1919

Rights Management:

Ewa Nowina-Konopka

Fonds name:

Archiwum Rodziny Wiktorów

Signature:

ARW/VII/80

Digitalization:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku