Object structure

Title:

50. Bagatela. Kraków, 1920

Subject and Keywords:

Wiktorowie (ród)

Description:

Wymiary: 58x58 mm ; Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – krakowski teatr znajdujący się na rogu ulic Krupniczej i Karmelickiej, powstały z inicjatywy Mariana Dąbrowskiego (naczelnego wydawcy „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”). Budynek zaprojektował w latach 1918-1919 Janusz Zarzecki, za wnętrza odpowiadał malarz i dekorator Henryk Uziembło. Teatr otwarto 25 października 1919 roku. W 1926 roku teatr z powodu trudności finansowych przeorganizowano na kino. W nocy z 6 na 7 kwietnia 1928 roku w wyniku pożaru spłonął główny budynek, a jego odbudowę zlecono Stanisławowi Filipkowiczowi oraz Tadeuszowi Trombińskiemu. Na krótko przed wojną z finansowania Teatru Bagatela wycofał się Józef Król, co spowodowało pewne zmiany. Budynek został przebudowany, stając się jednym z najelegantszych w Krakowie, a nazwę teatru zmieniono z Bagateli na Scala. Podczas II wojny światowej wyświetlano w nim filmy niemieckie. Po wojnie teatr zajmował się wystawianiem sztuk o tematyce dziecięco-młodzieżowej, działając w latach 1946-1948 pod nazwą Teatr Kameralny, od 1949 roku jako Państwowy Teatr Młodego Widza, a od 1957 roku jako Teatr Rozmaitości. Znaczące zmiany w repertuarze zaszły dopiero w 1963 roku, kiedy to dyrektorem teatru w miejsce Marii Biliżanki została Halina Gryglaszewska. Teatr Rozmaitości zaczął podążać w kierunku teatru popularnego, poszerzając tematykę. Od 1972 teatr funkcjonuje pod obecną nazwą.

Resource Type:

fotografia

Format:

application/pdf

Source:

Album II (Chorzelów, Dydnia, Hroszówka, Kalnica, Kobierzyn, Kołaczyce, Kraków, Krzemienna, Kurzany, Ladzin, Lisowo, Lwów, Łodzina, Orońsk, Rakowice, Średnia Wieś, Uherce, Warszawa, Zakopane, Załuż, Cannes, Chicago, Karlsbad, Monte Carlo, Waszyngton, Czechosłowacja, Meksyk) : 1913-1928

Language:

pol.

Coverage:

1920

Rights Management:

Ewa Nowina-Konopka

Fonds name:

Archiwum Rodziny Wiktorów

Signature:

ARW/VIII/50

Digitalization:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku