Object structure

Title:

46. [Kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie]

Subject and Keywords:

Wiktorowie (ród) ; Kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie ; Lwów (Ukraina)

Description:

Wymiary: 56x79 mm ; Kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie – barokowa XVII-wieczna świątynia wybudowana we Lwowie według projektu Wojciecha Kielara i Jana Godnego. Do 1782 roku kościołem zarządzali Dominikanie, po tej dacie w wyniku tzw. kasaty józefińskiej świątynia przeszła w ręce austriackiego Funduszu Religijnego. W XIX wieku klasztor zamieniono na więzienie dla kobiet, zlikwidowane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po 1918 roku budynki poklasztorne przeznaczono na siedzibę Zakładu Chemii Fizycznej Politechniki Lwowskiej. W 1927 roku w kościele powstała mensa ołtarzowa i baptysterium ozdobione freskami Jana Henryka Rosena, a w 1936 roku wybudowano organy, będące do dziś atrakcją tego miejsca. Kres istnienia kościoła przyniósł rok 1962, kiedy to władze radzieckie zdecydowały się przekształcić go w jeden z budynków rozrywki Politechniki Lwowskiej. Zabytkowe wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu, freski zostały zamalowane a wieże kościelne pozbawiono krzyży. Obecnie jedynymi pozostałościami po dawnej świetności kościoła jest ołtarz główny, organy i fragmenty epitafiów. W 1988 roku budynek kościoła przeszedł częściowy remont, a od 1991 roku znalazł się pod zarządem Domu Muzyki Organowej i Kameralnej. Na potrzebę organizacji koncertów organowych i symfonicznych świątynię przemieniono na Lviv Organ Hall, co spotkało się z protestem katolików obrządku rzymskokatolickiego, głównie Polaków, którzy domagali się przeznaczenia kościoła wyłącznie do celów religijnych. W 2001 roku władze Lwowa przywróciły możliwość odprawiania mszy świętych w kościele, jednak bez możliwości stałego przechowywania Najświętszego Sakramentu. Obecnie każdego roku w Lviv Organ Hall odbywa się 357 koncertów a budynek odwiedza rocznie ok. 50 tys. turystów. Wedle danych ukraińskich, koszt utrzymania budynku wynosi 1,2 mln UAH (ukraińskich hrywien) rocznie.

Resource Type:

fotografia

Format:

application/pdf

Source:

Album V (Brzozowiec, Janów, Jasionów, Lesko, Lwów, Olszanica, Słonne, Stefkowa, Wietrzna, Załuż) : 1937-1939

Language:

pol.

Rights Management:

Ewa Nowina-Konopka

Fonds name:

Archiwum Rodziny Wiktorów

Signature:

ARW/XI/46

Digitalization:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku