Object structure

Title:

Rocznik Sanocki, 1967

Subject and Keywords:

Sanok ; Jaćmierz (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn) ; Goslar, Julian ; Bukowsko (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Bukowsko) ; Bieszczady ; Bażanówka ; Łożański, Jan

Subject:

Sanok (woj. podkarpackie ; okręg) - historia

Description:

Stachowicz Józef, Oświata kultura i język Jaćmierza i Bażanówki; Sołtys Wojciech, Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle "Regestru złoczyńców grodu sanockiego"; Kiryk Feliks, Zarys dziejów Bukowska w latach 1795-1914; Zając Edward, Terytorialny rozwój miasta Sanoka w latach 1852-1961; Fastnacht Adam, Bieszczady w relacjach pamiętnikarskich z XIX wieku; Ślączka Roman, Jak się obywatele sanoccy przed 500 laty procesowali; Codello Aleksander, Działalność Juliana Goslara w Sanockiem w świetle jego spuścizny pisarskiej (1845-1849); Kiryk Feliks, Kowalski Tadeusz, Zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie sanockim do roku 1931; Zając Edward, Przyczynek do dziejów reformy rolnej w powiecie sanockim w latach 1944-1947; Przystasz Mieczysław, Powiat sanocki w latach 1939-1947; Zając Edward, Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (9 IX 1939-9 VIII 1944); Stefański Stefan, Trzydzieści lat Muzeum Sanockiego; Sołtys Wojciech, Historia zespołu szkół mechanicznych w Sanoku; Łożański Jan, Warszawa - Nowosielce - Budapeszt (wspomnienia kuriera)

Publisher:

Wydawnictwo Literackie

Date:

1967

Resource Type:

czasopismo

Source:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

Language:

pol

Rights Management:

Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka