Object structure

Title:

9. Kika Jarochowska na "Przyłbicy", Maja J. na "Lidzie" i Kot. J. na "Dumie". Babica, 1937

Subject and Keywords:

Jarochowska, Irena ; Jarochowska, Maria ; Jarochowski, Konstanty ; Babica (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Czudec)

Description:

Wymiary: 129x78 mm ; Irena Jarochowska (1917-2014) ps. „Kika” - pierwsze dziecko i córka Joachima Jarochowskiego (1880-1950) i Marii Zofii Wiktor (1889-1944). Siostra Marii (1918-1975) i Konstantego (1920-1978) Jarochowskich. Działaczka Armii Krajowej. Od 1944 roku żona Antoniego Szaszkiewicza (ur. 1922), z którym miała syna Macieja (ur. 1947) i Joachima (ur. 1949). Od lat 50. XX wieku współtwórczyni i wieloletnia artystka „Piwnicy pod Baranami”. Prawdopodobnie wtedy dała się poznać szerszej publiczności jako Kika Szaszkiewiczowa. Współautorka i bohaterka komiksu Piotra Skrzyneckiego i Kazimierza Wiśniaka pt. „Szaszkiewiczowa, czyli Ksylolit w jej życiu”, publikowanego na łamach czasopisma „Przekrój” od 1958 roku. Od 1969 roku mieszkała w Stavanger (Norwegia), organizując pomoc humanitarną dla mieszkańców Krakowa, w którym niegdyś pracowała jako pielęgniarka. W 2011 roku powróciła do Polski, publikując swoje wspomnienia pt. „Podwójne życie Szaszkiewiczowej”. Od 2013 roku prowadziła bloga pt. „Kika – Moje pierwsze 100 lat”. W 2014 roku została uhonorowana odznaką „Honoris Gratia” za wybitne zasługi dla Krakowa. Jako ciekawostkę można podać fakt, że laudację na jej cześć wygłosił prof. Jerzy Vetulani – syn Sanoczanina prof. Adama Vetulaniego. W tym samym roku otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 11 sierpnia 2014 roku w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. ; Maria Jarochowska (1918-1975) – druga córka Joachima Jarochowskiego (1880-1950) i Marii Zofii Wiktor (1889-1944). Siostra Ireny (1917-2014) i Konstantego (1920-1978) Jarochowskich. W 1937 roku ukończyła Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Krakowie. Podczas II wojny światowej ukończyła w konspiracji studia z zakresu historii i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po powrocie do Krakowa pracowała w redakcjach gazet „Głos Pracy” i „Echo Krakowa”. Od 1947 roku przebywała w Paryżu, gdzie została redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” i członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej. W 1950 roku, w wyniku aresztowania, została wydalona z Francji. Od 1951 roku mieszkała w Warszawie, zostając członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z ramienia której została posłem na Sejm PRL I kadencji (1952-1956). Oprócz działalności politycznej brała czynny udział w ówczesnym życiu kulturalnym PRL działając w Związku Literatów Polskich i publikując wiele reportaży, recenzji czy różnych artykułów w gazetach takich jak „Życie Literackie”, „Świat”, „Nowa Kultura” czy „Przyjaciółka”. Zmarła w wieku 56 lat w wyniku choroby nowotworowej. Została pochowana w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. ; Konstanty Jarochowski ps. „Kot” – syn Joachima Jarochowskiego (1880-1950) i Marii Zofii Wiktor (1889-1944), brat Ireny (1917-2014) i Marii (1918-1978) Jarochowskich. Z pierwszego małżeństwa z Marią Magdaleną Bylicką (1920-1995) miał syna Michała (1948-2007), z drugiego z Hanną Marią Rataj (1924-1983) dwie córki – Agatę (ur. 1958) oraz Dorotę (ur. 1958). Zajmował się fotografią, pracował jako reporter tygodnika ilustrowanego „Świat”, dokumentując różne sytuacje z życia Warszawy i warszawiaków (mieszkania na Grochowie). 22 lutego 2013 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizowało wystawę pt. „Cztery razy ŚWIAT”, która była prezentacją dorobku czterech czołowych reporterów warszawskiego tygodnika „Świat”– Władysława Sławnego (1907-1991), Jana Kosidowskiego (1922-1992), Wiesława Prażucha (1925-1992) i właśnie Konstantego Jarochowskiego (1920-1978).

Resource Type:

fotografia

Format:

application/pdf

Source:

Album XII (Babica, Besko, Brzozów, Brzozowiec, Bystre, Jasionów, Komańcza, Lesko, Lwów, Nozdrzec, Rymanów, Sanok, Ustjanowa, Załuż, Zarszyn) : 1936-1939

Language:

pol.

Rights Management:

Ewa Nowina-Konopka

Fonds name:

Archiwum Rodziny Wiktorów

Signature:

ARW/XVIII/9

Digitalization:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku