Opis projektu

Celem Sanockiej Biblioteki Cyfrowej jest ułatwienie dostępu do źródeł (rękopisy, druki oraz ikonografia) związanych przede wszystkim z miastem Sanokiem, regionem Ziemi Sanockiej, Łemkowszczyzną oraz Bieszczadami. Poprzez Internet chcemy również popularyzować dziedzictwo kulturowe regionu i zachęcić do lektury, udostępnianych w formie cyfrowej źródeł, nie tylko badaczy i miłośników historii. Szczególnie cennymi źródłami są kopie dokumentów i publikacji wykonane na nasze zlecenie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie i Lwowskiej Bibliotece Naukowej NAN im. W. Stefanyka we Lwowie. W SBC prezentować będziemy opisy bibliograficzne poszczególnych zespołów archiwalnych oraz wybrane dokumenty. Opisy bibliograficzne źródeł udostępnionych w SBC sporządzane są wg zasad formatu Dublin Core i polskich norm opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów.

Wcześniej materiały SBC podzielone były na następujące kolekcje:

Dziedzictwo kulturowe - kolekcja zawierała szczególnie cenne źródła (w tym m. in. kopie materiałów ze zbiorów lwowskich) oraz publikacje wydane do 1945 r.

Regionalia - w kolekcji prezentowane były publikacje dotyczące regionu Ziemi Sanockiej i Łemkowszczyzny wydane po 1945 r.

 

Obecny podział kolekcji Sanockiej Biblioteki Cyfrowej:

Czasopisma

Ikonografia dotycząca Sanoka i Ziemi Sanockiej

Wydawnictwa zwarte

Źródła archiwalne

Źródła rękopiśmienne

Gimnazjum w Sanoku (1884-1938)

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Sanoku (1898-1946)

Szematyzmy

 

Sanocka Biblioteka Cyfrowa, będąca jedną z pierwszych w Polsce (działa od 2008 roku) w ramach dofinansowania mogła m.in. zakupić najnowsze oprogramowanie systemu dLibra oraz nowy serwer do archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów.

 

Nowe, zdigitalizowane materiały to m. in. cenny zespół, przechowywany w archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku, skatalogowany jako „Archiwum miasteczek i wsi powiatu sanockiego”. Są to ankiety przeprowadzone przez nauczycieli szkół powszechnych w latach 30. XX w. na zlecenie sanockiego inspektoratu szkolnego, obejmującego swoim zasięgiem wiele miejscowości z Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny. Jest to unikalny materiał, dokumentujący życie społeczności wsi, które po II wojnie światowej zostały w większości wysiedlone na Ukrainę, bądź w trakcie Akcji „Wisła”. Poza tym został zgitalizowany zespół akt „Muzeum Łemkiwszczyna”, Towarzystwa Dramatyczno-Muzycznego w Sanoku, Księga przynależnych do gminy Sanoka, Księga szupasowa miasta Sanoka oraz cenne „szematyzmy” diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego z lat 1828-1839. Całość to 130 obiektów i ponad 6000 zdigitalizowanych kart.

Zasady udostępniania:
Dla użytkowników niekomercyjnych korzystanie z zasobu SBC jest nieodpłatne. Na życzenie właściciela praw autorskich i wydawniczych dostępność niektórych publikacji może być ograniczona.

Dzięki wsparciu finansowemu MKiDN i pozyskanym środkom w ramach programu „Kultura Cyfrowa” , Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku mogła w 2019 r. zmodernizować i wzbogacić o nowe zasoby Sanocką Bibliotekę Cyfrową. Zrealizowano zadanie „Modernizacja i rozbudowa Sanockiej Biblioteki Cyfrowej” w ramach Programu „Kultura Cyfrowa 2019” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego wartość wyniosła 37 704 zł.

 

 

 MKiDN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji